Wszystko, co musisz wiedzieć o ppi producent price index

10 October 2023 / By admin

inflacja ppi co to jest

W tym okresie wskaźnik CPI ma wynieść równe 2,5 proc. Czerwiec upłynął pod znakiem wysokiego wzrostu płac, spadków produkcji przemysłowej i niskiej inflacji. Giełda ogłosiła zmiany, które wejdą w życie po sesji 8 lipca. Szef tej spółki, Marcin Wojewódka, https://www.forexformula.net/ wysyła w rynek sygnały świadczące o tym, że nadal wierzy w spółkę, skupując jej akcje. Producentem sprzętu dla służb mundurowych, pojawił się w odpowiedzi na pozytywne informacje ze spółki o dwóch kolejnych zleceniach na dostawę sprzętu dla wojska.

Oferta indeksowana, czyli giełdowe ceny prądu dla firm

W efekcie dochodzi do redystrybucji dochodów – najmniej tracą ci, których dochody rosną wraz z inflacją, a najwięcej ci, których dochody są niezmienne. Nad utrzymaniem inflacji w ryzach pracują ministerstwa finansów oraz https://www.forexeconomic.net/ banki centralne. W Polsce cel inflacyjny wynosi 2,5% w skali roku z odchyleniem 1 pkt proc. Wyznaczaniem poziomu tej miary przy wykorzystaniu danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny zajmuje się NBP.

Inflacja PPI zniżkuje. Jakie ma to implikacje dla CPI?

inflacja ppi co to jest

Ten dokument, zwany projekcją, jest publikowany trzy razy w roku (posiedzenia w marcu, lipcu, listopadzie) i ma kluczowe znaczenie dla decyzji RPP o stopach procentowych. W piątek NBP opublikował najnowszy raport o inflacji, z którego wynika, że inflacja będzie w przyszłym roku wyraźnie wyższa niż zakładano w poprzednim raporcie. Jako powód wskazano przede wszystkim zmiany legislacyjne zakładające odmrożenie cen energii w tym i przyszłym roku.

Inflacja konsumencka i producencka. Czym się różnią?

Według niektórych ekonomistów pod koniec roku możliwe będzie zaobserwowanie spadku wskaźnika CPI, który jednak w dalszym ciągu zachowa dwucyfrową wartość. Optymalny poziom inflacji nieprzekraczający 5% jest według ekonomistów najlepszym i najbardziej naturalnym procesem. Dzięki niewielkiej stopie inflacji utrzymana jest adekwatna do pozostałych wskaźników siła nabywcza pieniądza. Taki stan pozwala utrzymać opłacalność inwestycji oraz prowadzi do wzrostu gospodarczego.

Wskaźnik PPI – obliczenia

Inflacja konsumencka to najpopularniejsza na świecie miara inflacji i deflacji. Traderzy i inwestorzy, mówiąc o niej, często operują skrótem CPI. To z języka angielskiego Consumer Price Index, czyli po polsku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W kontekście inflacji najczęściej mówi się o inflacji konsumenckiej, a pojęcie to nie jest tożsame z pojęciem inflacji producenckiej, o której co prawda rzadziej, ale również się słyszy.

inflacja ppi co to jest

Co to jest wskaźnik pikseli na cal (PPI)?

  1. Dane te wskazują, podobnie jak korzystne wartości wskaźników płynności na bardzo dobrą sytuację finansową średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce.
  2. Co prawda, polityka ta nie jest na tyle odważna, jak poczynania Rezerwy Federalnej.
  3. To oznacza, że nie powinno się używać ich do jednoznacznego przewidywania, co stanie się z jednym, gdy ten pierwszy maleje lub rośnie.
  4. Na korzyść zbijania inflacji działa oczywiście argument mówiący o tym, że popyt nie będzie trwał wiecznie, podobnie jak potencjalna, ujemna luka popytowa.
  5. Mamy jednak świadomość, że to nie zmniejsza popytu na amerykański dług – mówi Ian Linnell, prezes agencji ratingowej Fitch.
  6. Nadmierna jego emisja oraz wadliwa struktura gospodarki.

W 2026 r., zatem nowe prognozy są nieco niższe w tym zakresie, co wynika m.in. Walczymy o to na poziomie europejskim nieustannie i jestem w tej sprawie optymistą” – podkreślił Domański. Zapewnił też, ze rząd nie jest zmuszony do zaciskania https://www.forexpamm.info/ pasa, dzięki wysokiej dynamice wzrostu gospodarczego. To konsekwencja zmian cen obu surowców na globalnych i lokalnych rynkach. O ile Orlen pozyskuje coraz więcej węglowodorów, o tyle MOL i Serinus odnotowały ostatnio spadki.

Bez wątpienia to efekt zawirowań w łańcuchach dostaw wywołanych przez pandemię COVID-19. Na to nałożyły się kolejne szoki spowodowane wojną w Ukrainie, która mocno wywindowała ceny surowców i energii w górę. Inflacja producencka utrzymywała się do końca ub. W środę poznaliśmy kolejne ważne dane z polskiej gospodarki. Decydenci polityki gospodarczej i banki centralne często przyglądają się inflacji PPI, aby ocenić presje inflacyjne w gospodarce.

inflacja ppi co to jest

Wysoka inflacja PPI może skłonić bank centralny do podniesienia stóp procentowych w celu kontrolowania inflacji. Z kolei niska inflacja PPI może sugerować, że gospodarka potrzebuje bodźców, takich jak obniżenie stóp procentowych, aby pobudzić wzrost gospodarczy. Inflacja PPI może mieć istotny wpływ na gospodarkę. Wzrost cen produktów na etapie producenta może ostatecznie przełożyć się na wyższe ceny dla konsumentów. To z kolei może prowadzić do spadku siły nabywczej i wpłynąć na decyzje konsumenckie.

Wskazuje też na spowolnienie gospodarki, która w czwartym kwartale urosła jedynie o 2 proc. To także może oznaczać, że bardziej prawdopodobne stają się w tej sytuacji obniżki stóp procentowych niż ich dalszy wzrost. W analizowanym okresie wskaźnik PPI osiągnął swój szczyt w czerwcu i sierpniu 2022 r. Następnie PPI zaczął się obniżać, co może sugerować, że ceny dóbr produkcyjnych zaczęły spadać lub stabilizować się po okresie wzrostu.

Krajobraz globalny forex jest taki, że rynek rozważa szanse na wcześniejsze obniżki stóp procentowych… Wskaźnik inflacji bazowej jest wykorzystywany w polityce pieniężnej do analizy i oceny trendów zmian poziomu cen. Inflacja HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany przez kraje członkowskie UE (ang. Harmonised Indices of Consumer Prices).

Leave a Comment

*Please complete all fields correctly